STARTER A0- Úplný Začiatočník                                                                                                         

Kurz odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí sa doposiaľ neučili anglický jazyk, alebo dosiahli celkový počet 1-3 bodov v zaraďovacom teste. 

  • Zaraďovací test nie je potrebné vypĺňať pre záujemcov, ktorí sa nikdy anglický jazyk neučili. *
  • Tento kurz odporúčame aj záujemcom, ktorí na teste dosiahli 3 a menej bodov.
  • Do II. a III. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.
  • Na dosiahnutie celej úrovne A1 je potrebné absolvovať 3 úrovňové kurzy.

Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).Certifikát: Študenti absolvujú testovanie na konci každého z troch kurzov, záverečným postupovým testom. Na konci celej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného úrovňového testu získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení danej jazykovej úrovne, na základe splnenia percentuálnych a bodových kritérií hodnotenia.

Viac informácii o kritériách hodnotenia nájdete tu: