• STARTER A0

 •  Status:                 OTVORENÝ
 • Výučba:               ONLINE
 • Termín:                TBA- to be announced/ bude oznámený*
 • Typ kurzu:             I. úrovňový kurz
 • Skupina:                3-6 študenti 
 • Počet hodín:         20 hodín
 • Intenzita:              2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:         10 týždňov


 • Denný kurz:        
 • TBA*


 • Cena:                    160,00€ 
 • Nie sme platci DPH.
 • Základná cena kurzu je bez učebnice.
 • Učebnica spolu s poštovným je 25,00€ príplatok k cene kurzu.  
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 3 študentov.
 • Do II. a III. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.                                     INFORMÁCIE  O KURZE


STARTER 0A1- Úplný Začiatočník  odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí sa doposiaľ neučili anglický jazyk. 

 • Zaraďovací test nie je potrebné vypĺňať pre záujemcov, ktorí sa nikdy anglický jazyk neučili. *
 • Tento kurz odporúčame aj záujemcom, ktorí na teste dosiahli 3 a menej bodov.
 • Na dosiahnutie celej úrovne A1 je potrebné absolvovať 3 úrovňové kurzy.

Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).Kurz:  

Slovo "start" vyjadruje v angličtine výraz rovnaký ako v slovenčine, ktorým je začiatok. Ak ste úplný začiatočník a nikdy predtým ste sa tento jazyk neučili, ste pre nás, skutočný začiatočník na úplnom začiatku vašej cesty. Naši učitelia vám budú venovať veľkú pozornosť. Vysokou intenzitou výučby a pestrosťou hodín, vám vytvoríme priestor na dôkladné osvojenie základov a trvalý postup na vyššie úrovne.  Kurzy úrovne starter odporúčame úplným začiatočníkom.

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní  kurzu majú študenti zvládnutú základnú gramatiku a vetnú štruktúru jazyka. Majú elementárnu slovnú zásobu, s ktorou sa  dokážu  jednoduchým spôsobom v základných vetách dohovoriť.

Testovanie: Študenti absolvujú testovanie na konci každého z troch kurzov, záverečným postupovým testom. Na konci celej úrovne, po úspešnom absolvovaní záverečného úrovňového testu získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení danej jazykovej úrovne, na základe splnenia percentuálnych a bodových kritérií hodnotenia.

Viac informácii o kritériách hodnotenia nájdete tu:

 


       Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • Tento kurz  poskytujeme online aj v priestoroch školy.
 • Ak máte záujem o  firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.