STARTER 0A1-ÚPLNÝ ZAČIATOČNÍK                                                ANGLICKÝ    JAZYK


STARTER 0A1- Úplný Začiatočník I.kurz je úrovňový kurz, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí sa doposiaľ neučili anglický jazyk. Zaraďovací test nie je potrebné vypĺňať. 

Celkový počet hodín kurzu:                             20hodín / 1h-90minút 

 Ak študent úspešne ukončí I.kurz,dosiahne medzi-úroveň, 0A1(-). 

Na dosiahnutie celej úrovne A1 je potrebné absolvovať 2 kurzy.               

Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).

Učebná Literatúra: English Unlimited, A1 Starter, Cambridge  

Kurz:  

Slovo "start" vyjadruje v angličtine výraz rovnaký ako v slovenčine, ktorým je začiatok. Ak ste úplný začiatočník a nikdy predtým ste sa tento jazyk neučili, ste pre nás, skutočný začiatočník na úplnom začiatku vašej cesty. Naši učitelia vám budú venovať veľkú pozornosť. Vysokou intenzitou výučby a pestrosťou hodín, vám vytvoríme priestor na dôkladné osvojenie základov a trvalý postup na vyššie úrovne. Vyučovacie hodiny sú rozdelené na teoretické a praktické -2 x hodina+ prestávka, čo predstavuje jednu celú vyučovaciu jednotku. Vytvárame tak prostredie na dôkladné pochopenie základov gramatiky a štruktúry anglického jazyka. Počas praktickej hodiny precvičujeme všetky gramatické javy z teoretickej hodiny, prostredníctvom kreatívnych cvičení, ktoré sú zamerané na verbálnu komunikáciu-rozprávanie. Kurzy úrovne starter odporúčame úplným začiatočníkom.

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní celého ročného kurzu študenti majú zvládnutú základnú gramatiku a vetnú štruktúru jazyka. Majú elementárnu slovnú zásobu, s ktorou sa  dokážu  jednoduchým spôsobom v základných vetách dohovoriť.

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie krátkymi lekciovými testami a po každom trimestri rigoróznym-(postupovým) testom obsahujúcim tri lekcie. Študenti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení príslušnej semi-úrovne, alebo celej úrovne,  po úspešnom absolvovaní záverečného testu.  


            Skupinová výučba 

  • Počet študentov: Skupina (4-6 študentov) 
  • Rozvrh, cena a počet hodín platí iba pre skupinovú výučbu.

 

  Individuálna výučba, dvojice a firmy

  • Máte záujem o tento kurz ako individuálny, dvojica alebo firma? 
  • Kliknite na spodné tlačidlo- MÁM ZÁUJEM. 

  • Kurz je metodicky pripravený s určeným počtom hodín a učebnou literatúrou.

  • Vyberte si prihlášku podľa počtu študentov -indviduálna výučba, dvojice, alebo firma.
  • Cena kurzu je vypočítaná podľa hodinovej sadzby uvedenej v cenníku a počtu študentov.