STARTER 0A1-ÚPLNÝ ZAČIATOČNÍK                                                ANGLICKÝ    JAZYK


            Skupinová výučba 

 • Status:              UZAVRETÝ  NÁBOR   
 • Kurz:                 I.úrovňový kurz
 • Skupina:           4-6 študenti
 • Dni výučby:      x
 • Čas výučby:     x       
 • Počet hodín:     24 hodín  (1h=90min.)
 • Intenzita:           2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:     12 týždňov
 • Cena:               234,00€  Nie sme platci DPH.*
 • Kurz sa otvára kedykoľvek po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Rozvrh a cena platí iba pre skupinovú výučbu.
 • Učebnice sú v cene kurzu.


STARTER 0A1- Úplný Začiatočník  odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí sa doposiaľ neučili anglický jazyk. 

 • Zaraďovací test nie je potrebné vypĺňať. *
 • Tento kurz odporúčame aj záujemcom, ktorí na teste dosiahli 3 a menej bodov.
 • Na dosiahnutie celej úrovne A1 je potrebné absolvovať 3 úrovňové kurzy.

Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).

Učebná Literatúra: New Total English, Pearson-Longman, Starter  

Kurz:  

Slovo "start" vyjadruje v angličtine výraz rovnaký ako v slovenčine, ktorým je začiatok. Ak ste úplný začiatočník a nikdy predtým ste sa tento jazyk neučili, ste pre nás, skutočný začiatočník na úplnom začiatku vašej cesty. Naši učitelia vám budú venovať veľkú pozornosť. Vysokou intenzitou výučby a pestrosťou hodín, vám vytvoríme priestor na dôkladné osvojenie základov a trvalý postup na vyššie úrovne.  Kurzy úrovne starter odporúčame úplným začiatočníkom.

Cieľ kurzu: Po úspešnom absolvovaní  kurzu majú študenti zvládnutú základnú gramatiku a vetnú štruktúru jazyka. Majú elementárnu slovnú zásobu, s ktorou sa  dokážu  jednoduchým spôsobom v základných vetách dohovoriť.

Testovanie: Študenti absolvujú priebežné testovanie lekciovými testami a  záverečným postupovým testom. Po úspešnom absolvovaní záverečného úrovňového testu  študenti získajú certifikát potvrdenia o ukončení kurzu.  


       Individuálna výučba, dvojice a firmy

 • Máte záujem o tento kurz ako individuálny, dvojica? 
 • Vyberte si prihlášku-indviduálna výučba, a dvojice.
 • Zvoľte si cenu kurzu v prihláške na základe mesačnej intenzity.

 • Ak máte záujem o  firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.