SKUPINOVÉ KURZY                   SKUPINY    5 -ŠTUDENTI

  • V skupinovej výučbe poskytujeme vybrané jazykové kurzy všeobecnej a konverzačnej angličtiny s prípravou na Cambridge certifikáty pre určené jazykové úrovne.
  • Kurzy otvárame priebežne počas celého roka po naplnení minimálneho počtu 4 študentov. 
  • Výhodou nami ponúkaných skupinových kurzov je vysoká interaktivita vyučovacích hodín pri malom počte maximálne 5 študentov v skupine.
  • Pred prihlásením do skupinového kurzu je potrebné pozrieť status kurzu.
  • Ak je pri statuse uvedené:  Otvorený ,nábor do kurzu je aktívny a je možné sa prihlásiť.  
  • Ak je pri statuse uvedené:  X ,nábor do kurzu je neaktívny a nie je možné sa prihlásiť.
  • Ceny kurzu sú konečné, nie sme platcami DPH.
  • Učebnice sú započítané v cene kurzu.* 

                                         VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA                                                                                          ANGLICKÝ JAZYK

                                                CERTIFIKÁTY