SKUPINOVÉ KURZY                   SKUPINY    4-5 -ŠTUDENTI

 • V skupinovej výučbe poskytujeme vybrané jazykové kurzy všeobecnej a konverzačnej angličtiny s prípravou na Cambridge certifikáty pre určené jazykové úrovne.
 • Kurzy otvárame priebežne počas celého roka po naplnení minimálneho počtu 4 študentov. 
 • Výhodou nami ponúkaných skupinových kurzov je vysoká interaktivita vyučovacích hodín pri malom počte maximálne 5 študentov v skupine.
 • Pred prihlásením do skupinového kurzu je potrebné pozrieť status kurzu.
 • Ak je pri statuse uvedené:  Otvorený ,nábor do kurzu je aktívny a je možné sa prihlásiť.  
 • Ak je pri statuse uvedené:  X ,nábor do kurzu je neaktívny a nie je možné sa prihlásiť.
 • Cena kurzov je  195,00€ /20x90minút/.
 • Úhrada za kurzy je pred začatím kurzu, bankovým prevodom, prostredníctvom vystavenej faktúry. 
 • Ceny kurzu sú konečné, nie sme platcami DPH.
 • Kurzy prebiehajú v priestoroch školy.
 • Učebnice sú započítané v cene kurzu.* 

                                         VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA                                                                                          ANGLICKÝ JAZYK

                                                CERTIFIKÁTY


                                                        SKUPINOVÝ KURZ  EXCLUSIVE 4

 • Cena kurzu je 195,00€ /20x90minút, alebo 30x90minút/.
 • Kurz je zameraný na všeobecnú angličtinu úrovne 0A1-B2.
 • Počet študentov kurzu: 4 študenti
 • Nie sme platcami DPH.
 • Kurz prebieha iba vo firemných priestoroch klienta.
 • Učebnice sú započítané v cene kurzu.
 • Úhrada za kurz je mesačne po odučení*, bankovým prevodom, prostredníctvom vystavenej faktúry na základe skutočne odučených hodín.
 • Kurz je vhodný pre študentov, ktorí sú väčšinou kolegovia v práci, a predstavuje kompromis medzi firemnou a individuálnou výučbou.  
 • Hodinová cena kurzu sa navyšuje o transportačno-časový poplatok podľa jednotlivých mestských častí.