PRIHLÁŠKA   SKUPINOVÝ  KURZ  • Prihláška do kurzu sa stáva sa platnou po úhrade platby za kurz.
  • Do 24 hodín od prijatia vašej prihlášky dostanete potvdzujúcu sms správu o prijatí prihlášky na ďalšie spracovanie.
  • Do 3-5 pracovných od prijatia prihlášky dní Vám pošleme zaraďovacie dokumenty s faktúrou.
  • Po úhrade platby vyjadrujete súhlas s účasťou v kurze a so zmluvnými podmienkami.
  • Ak platba nebude uhradená, do dátumu splatnosti, stornujeme vašu prihlášku.
  • Kurz začína v uvedenom termíne po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
  • Ak sa kurz nenaplní minimálnym počtom študentov, vrátime vám platbu bezhotovostným bankovým prevodom do 7 pracovných dní od oznámenia zastavenia náboru.
  • Vaše osobné údaje budú zlikvidované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a GDPR európskej smernice.