PRIHLÁŠKA SKUPINOVÝ  KURZ  -  SLOVENSKÝ  LEKTOR   A   NATIVE   SPEAKER