E-PRIHLÁŠKA 

 EXPLORER KIDS Intensive A1


 • Vážený zákonný zástupca, vyplňte údaje v prihláške a pred odoslaním si ešte raz skontrolujte ich aktuálnosť.
 • Následne prihlášku odošlite.
 • Do 24 hodín od odoslanie vašej prihlášky dostanete potvrdzujúcu sms správu o jej prijatí.
 • Do 3 pracovných dní od prijatia prihlášky vám pošleme zaraďovacie dokumenty do kurzu s faktúrou.
 • Prihláška sa stáva platnou po úhrade celkovej platby za kurz.
 • Úhradou platby zároveň vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami.
 • Učebné materiály sú zahrnuté v cene kurzu spolu s poštovným a certifikátom, s malou odmenou za účasť.  
 • Pod odmenou za účasť sa rozumie malý didaktický materiál spojený s výučbou pre staršie deti,  samolepka, omaľovánka a pod. v anglickom jazyku, alebo s anglickou tématikou pre mladšie deti.
 • Ak platba nebude uhradená, do dátumu splatnosti, stornujeme vašu prihlášku.
 • Kurz začína v uvedenom termíne po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Ak sa kurz neotvorí do predpokladaného termínu, vrátime vám platbu do 7 pracovných dní v jej plnej výške.
 • Vaše osobné údaje budú zlikvidované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a GDPR európskej smernice.