• PROFESSIONAL BUSINESS  B2 

 • Status:                 ZATVORENÝ
 • Spôsob výučby:   ONLINE
 • Termín:                TBA -bude oznámený*
 • Kurz:                     II. úrovňový kurz
 • Skupina:              3-6 študenti
 • Počet hodín:       20 hodín 
 • Intenzita:             2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:        10 týždňov


 • Večerný kurz:  
 • Streda -Piatok      čas: 17:15-18:45h


            Cena:                  160,00€   

 • Nie sme platci DPH.
 • Základná cena kurzu je bez učebnice.
 • Učebnica spolu s poštovným je 35,00€ príplatok k cene kurzu.
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 3 študentov.
 • Do II. ,III. a IV. úrovňového kurzu môže študent pristúpiť po absolvovaní testu.


                                                   INFORMÁCIE O KURZE


 • PROFESSIONAL BUSINESS B2-Vyššie pokročilý  je úrovňový kurz obchodnej angličtiny, ktorý odporúčame záujemcom o štúdium, ktorí už majú skúsenosti so štúdiom anglického jazyka a absolvovali online zaraďovací test s výsledkom v rozsahu 37-41 bodov.
 • Počet hodín kurzu:    20 hodín / 1h-90minút 
 • Na dosiahnutie celej úrovne Business B2 je potrebné absolvovať 4 kurzy.
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).

Cieľ kurzu:

 • Vaša kvalitná slovná zásoba sa ešte posunie o ďalší krok vpred, prostredníctvom zložitejších fráz a slovných spojení, ktoré používajú native-speakri /rodení hovorci/ v špecifických oblastiach biznisu ako je napríklad IT-informačné technológie, stredného a vyššieho manažmentu, stratégie plánovanie investícií, financií, bankovníctva atď.
 • Vaša vyspelá verbálna komunikácia bude ďalej zdokonalená prostredníctvom komplexných prezentácií, prípadových štúdii s praxe a simulácií vedenia obchodných jednaní, prostredníctvom použitia negociačných techník spolu s slangovými business výrazmi zaužívaných pri stretnutiach s medzinárodnou účasťou, kde sú prítomní aj rodení hovorci.
 • Vaša gramatika bude obohatená o prvky, ktoré vám umožnia urobiť profesionálny dojem na vašich partnerov. /hypotetické podmienky -3.kondicionál a zmiešané kondicionály, podmienky, použitie pasívu, predbudúceho ako aj predminulého času, atď/ .
 • Jazykové zručnosti / verbálne komunikácia, písanie-kompozícia a analýza textu, schopnosť porozumieť hovorenému slovu/ sa vám automatizujú, tak aby ste v krátkom čase po ukončení kurzu boli schopný viesť plynule aj niekoľko hodinové tele-konferenčné skype/zoom hovory, náročné na vaše posluchové aj audio vizuálne zručnosti a schopnosti improvizácie bez akejkoľvek priamej ,/tlmočník/, alebo  nepriamej  ,/použitie slovníkov/, asistencie.

Testovanie: Študenti absolvujú po skončení každého zo 4 úrovňových kurzov, rigorózny-(postupový) test, obsahujúci tri lekcie. Študenti získavajú tzv. Level Accomplishment Certificate- certifikát potvrdenia o ukončení príslušnej úrovne, po úspešnom absolvovaní 4 rigoróznych testov zo všetkých 12 tématických lekcií danej úrovne.


Individuálna výučba, dvojice a firmy  

 • Vyberte si E-prihlášku KURZ Z PONUKY-individuálna výučba, dvojice, v prípade mesačnej fakturácie.
 • Vyberte si E-prihlášku KURZ NA MIERU-individuálna výučba, dvojice, a predplaťte si balík hodín, max. 10 hodín s možnosťou ďalšieho predplatného.
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku.

 • Pre viac informácii volajte na tel.č. +421 903 321 243.