KURZY ANGLICKÝ JAZYK


                                  INDIVIDUÁLNE KURZY                                                                          INDIVIDUÁLNA VÝUČBA A DVOJICE


                                 SKUPINOVÉ KURZY                                                                            SKUPINY 4-6 študenti                   


                                                                                                                                     KURZY PRE FIRMY                                                                                            VŠETKY ÚROVNE A KATEGÓRIE


                                       VÝUČBA  ANGLICKÝ JAZYK

Chceme osloviť všetkých záujemcov o štúdium, ktorí okrem kvalitnej výučby s výsledkom, uprednostňujú priamy a priateľsky kontakt s vyučujúcimi a manažmentom školy.

Máme skúsených a školených vyučujúcich s medzinárodnými certifikátmi a rodených hovorcov.Naši vyučujúci vám pri výučbe poskytujú dynamické vyučovacie hodiny prostredníctvom moderných vyučovacích pomôcok a kvalitných učebníc.

Podrobne informujeme o spôsobe našej výučby a spôsobe hodnotenia našich vyučujúcich.

                                   ONLINE TEST 

                              Pre zaradenie do kurzu odporúčame vyplniť online zaraďovací test.