KURZY ANGLICKÝ JAZYK                  POČET      Š TUDENTOV


                                 SKUPINOVÉ KURZY                                                                                 SKUPINY              


                                  INDIVIDUÁLNE KURZY                                                                          INDIVIDUÁLNA VÝUČBA A DVOJICE


                                   BUSINESS KURZY                                                                                                 FIRMY A VEREJNOSŤ  


                                       PREHĽAD KURZOV Metodické kategórie 


                              ZARAĎOVACÍ TEST 

                  Pre zaradenie do kurzu odporúčame vyplniť online zaraďovací test.