INDIVIDUÁLNY KURZ                ANGLICKÝ JAZYK V ÝUČBA  JEDNOTLIVCOV  A  DVOJÍC 


INDIVIDUÁLNY KURZ                                   ANGLICKÝ JAZYK
 • Výhodou je veľká flexibilita pri tvorbe kurzu, pretože si ho vytvoríte sami a my Vám radi pomôžeme.
 • Do prihlášky napíšte vlastnými slovami váš cieľ a predstavu čo má kurz obsahovať.
 • Na základe vašej požiadavky pripravíme váš kurz tak aby maximálne zodpovedal vašej predstave. 
 • Minimálny počet hodín, ktoré si môžete objednať je 1 hodina, maximálny počet 10 hodín.
 • Pri objednávke 10 vyučovacích hodín dostávate od nás jednu hodinu zdarma.
 • Celková cena predstavuje násobok počtu hodín a ceny za hodinu, podľa danej dĺžky hodiny, uvedenej v cenníku. 
 • Cena kurzu je konečná a je uhrádzaná jednorázovo, pred začiatkom kurzu, prostredníctvom vystavenej faktúry. 
 • Nie sme platiteľmi DPH.

INDIVIDUÁLNY KURZ                                                                                    metodicky pripravený                                                          ANGLICKÝ JAZYK

 • Ak máte záujem o niektorý z našich metodicky pripravených kurzov, vyberte si daný kurz v kolonke "INDIVIDUÁLNY METODICKÝ KURZ", ktorý sa nachádza v prihláške pre individuálny kurz.
 • Celková cena predstavuje násobok počtu hodín uvedených pri jednotlivých kurzoch, a ceny za hodinu, podľa danej dĺžky hodiny, uvedenej v cenníku.
 • Pri výbere metodicky pripraveného kurzu môžete požiadať o rozdelenie celkovej platby za kurz na mesačné platby.
 • Ako benefit dostávate učebnicu aj cvičný zošit ku každému z metodicky pripravených kurzov zdarma.
 • Nie sme platiteľmi DPH.
 • Kontaktujte nás telefonicky na tel.č. 0903 321 243, radi Vám poskytneme konzultáciu k vášmu kurzu.

KURZ PRE DVOJICE                                    ANGLICKÝ JAZYK

 • Pri dvojiciach sa cena výučby delí na polovicu z uvedenej celkovej ceny za daný počet hodín. 
 • Máte vlastné študijné materiály? Žiaden problém, prineste nám ich a využijeme ich pri príprave.
 • Minimálny počet hodín, ktoré si môžete objednať je 1 hodina, maximálny počet 10 hodín.
 • Celková cena predstavuje násobok počtu hodín a ceny za hodinu, podľa danej dĺžky hodiny, uvedenej v cenníku.
 • Cena kurzu je konečná a je uhrádzaná jednorázovo, pred začiatkom kurzu, prostredníctvom vystavenej faktúry.
 • Nie sme platiteľmi DPH.  

 KURZ PRE DVOJICE - metodicky pripravený                                     ANGLICKÝ JAZYK

 • Ak máte záujem o niektorý z našich metodicky pripravených kurzov, vyberte si daný kurz v kolonke "METODICKÝ KURZ PRE DVOJICE", ktorý sa nachádza v prihláške pre kurz pre dvojice.
 • Celková cena predstavuje násobok počtu hodín uvedených pri jednotlivých kurzoch, a ceny za hodinu, podľa danej dĺžky hodiny, uvedenej v cenníku.
 • Pri výbere metodicky pripraveného kurzu môžete požiadať o rozdelenie celkovej platby za kurz na mesačné platby.
 • Nie sme platiteľmi DPH.
 • Kontaktujte nás telefonicky na tel.č. 0903 321 243, radi Vám poskytneme konzultáciu k vášmu kurzu.