KURZY PRE FIRMY ANGLICKÝ JAZYK

                           

Sme profesionálny partner vo firemnom vzdelávaní.


Anglický Inštitút poskytuje firemnú výučbu anglického jazyka vysokej kvality.

Aktívne spolupracujeme na jazykovej príprave zamestnancov známych medzinárodných spoločnosti, malých a stredných podnikov a štátnych inštitúcii.

Zlepšujeme Váš profesionálny imidž atraktívneho zamestnávateľa poskytujúceho atraktívne benefity Vašim zamestnancom.

Náš jazykový inštitút ponúka Vašej spoločnosti nasledovné služby:


 • Jazykový Audit 
 • Cieľom auditu je identifikovať spoločný cieľ jazykovej výučby, ktorý pomôže vašim zamestnancov sa reálne zdokonaliť v anglickom jazyku.
 • Súčasťou auditu je úvodná prezentácia našej školy, a komplexné testovanie vašich zamestnancov, prostredníctvom štandardných hárkových testov a krátky zaraďovací ústny pohovor. 
 • Ukážková hodina a príprava výstupného metodického plánu výučby bude presne zodpovedať vašim požiadavkám a potenciálu vašich zamestnancov.
 • Online test: 
 • V prípade rýchleho overenia úrovne vašich zamestnancov využite náš jazykový online test, s automatickým hodnotením:

 • Ukážková hodina: v rámci prezentácie našej školy poskytujeme bezplatnú ukážkovú hodinu zdarma, spojenú s bezplatným testovaním jazykovej úrovne vašich zamestnancov. 
 • Stratégia výučby: na základe jazykového auditu, vám vypracujeme metodický plán výučby, ideálny pre vašu firmu. Pravidelne monitorujeme pokroky vašich zamestnancov prostredníctvom vstupných a výstupných testov.
 • Viac o našej výučbe sa dozviete tu: 

Ponúkame profesionálne a štandardné jazykové kurzy:  obchodná angličtina a špeciálne kurzy na rozvoj jemných jazykových zručností, všeobecná angličtina, konverzácie a príprava na Cambridge certifikáty.   * Kalkulácia cenovej ponuky pre firmy je potrebná pre všetky kurzy.

Systém odmeňovania-*Bonusové hodiny: v rámci výučby vašich zamestnancov, pri pravidelnom monitoringu a testovaní sa snažíme o motiváciu k jazykovej výučbe prostredníctvom možnosti získania bonusových hodín. Najlepší študenti z každej skupiny získajú po úspešnom absolvovaní trimestrálnych testov,/3-lekciový test/, možnosť využitia individuálnych vyučovacích hodín /tzv.VIP LESSONS /.

Študenti si môžu pozvať na tieto hodiny ďalšieho študenta podľa vlastného výberu.

Certifikáty: od strednej intenzite výučby ponúkane možnosť prípravy na Cambridge certifikáty  FCE,CAE. Viac informácií o jednotlivých certifikátoch vám radi poskytneme priamo na ukážkovej hodine. Máte záujem o okamžité informácie, navštívte našu podstránku CERTIFIKÁTY.


CENOVÁ PONUKA:

 • Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku?
 • Kliknite dolu na žiadosť o cenovú ponuku.
 • Požadované údaje v žiadosti vyplňte a odošlite.
 • Cenová ponuka bude vypracovaná do 3 pracovných dní a odoslaná na váš email.
 • Doplňujúce informácie k cenovej ponuke

  Cena za hodinu:

  • Pri firemnej výučbe neuvádzame minimálny a maximálny cenový rozsah, zverejnený v cenníku.
  • Konečná cena vychádza z komplexnej a systémovo riešenej ponuky vypracovanej presne na požiadavky objednávateľa-firmy.
  • Prípadná účasť vo výberovom konaní môže byť predmetom negociácie v stanovení finálnej ceny.

  Platba za výučbu: pri firemnej výučbe sa zameriavam predovšetkým na dlhodobú spoluprácu a pri úhrade za výučbu ponúkame mesačnú fakturáciu  po odučení. Podmienkou je aby spoločnosť absolvovala  12 mesiacov výučby, na základe zmluvy ktorú spoločne uzatvárame.  Zmluvu je možné počas celého obdobia výučby kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu  s jednomesačnou výpovednou lehotou.

  Zálohový depozit: 

  • Na začiatku výučby sa platí zálohový depozit vo forme jedno-mesačnej fakturácie podľa zvolenej intenzity výučby.
  • Zálohový depozit slúži na krytie jednomesačnej výpovednej lehoty, kedy posledná faktúra bude z depozitu automaticky odpočítaná 

  Zmluva o výučbe- pri začiatku našej spolupráci poskytujeme návrh zmluvy o výučbe, kde sú špecifikované všetky Vami navrhované kritéria spolu so všeobecnými záväznými podmienkami na ktorých sa spoločne dohodneme.
  Vaše hodnotenie- po absolvovaní kurzov firemnej výučby vystavujeme tzv. LEVEL ACCOMPLISHMENT CERTIFICATE certifikát ukončenia kurzu.  Viac tu:


  Referencie o nás- vážime si Vášho záujmu o využitie našich jazykových služieb. Ak s našou výučbou budete spokojný alebo budete vidieť priestor na zlepšenie našich jazykových služieb, budeme radi ak vyplneníte referenčný formulár, ktorý je súčasťou našej stratégie spätného hodnotenia- Feedback strategy.  Viac tu: