FCE

 • Typ kurzu:                           Metodický dvoj-kurz na prípravu Cambridge certifikátu /I.Kurz
 • Úroveň:                                B2 Vyššie Pokročilý
 • Vyučujúci:                           Slovenský lektor, alebo Native Speaker*
 • Výučba:                               Individuálna, Dvojice, Skupiny
 • Celkový počet hodín:        24 hodín (1h=90min.)
 • Doplňujúce informácie:
 •  I.kurz  prípravného dvoj-kurzu na Cambridge certifikát úrovne FCE.
 • Na dosiahnutie komplexných znalostí potrebné na úspešné získanie certifikátu príslušnej úrovne je potrebné absolvovať 2 kurzy.   
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Učebná Literatúra:        Cambridge edition

Skupinová výučba

 • Počet študentov: Skupina (4-6 študentov)
 • Rozvrh, cena a počet hodín platí iba pre skupinovú výučbu.

Máte záujem o tento kurz?

 • Kliknite na spodné tlačidlo- MÁM ZÁUJEM.
 • Kurz je metodicky pripravený s určeným počtom hodín a učebnou literatúrou.

 • Vyberte si prihlášku podľa počtu študentov -indviduálna výučba, dvojice, alebo skupiny.
 • Cena kurzu je vypočítaná podľa hodinovej sadzby uvedenej v cenníku a počtu študentov.

FCE-First Cambridge Certificate

 • FCE je skúška určená pre každého, kto ovláda každodennú písanú a hovorenú angličtinu na vyššie pokročilej úrovni.
 • FCE predstavuje úroveň B2 spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR) - medzinárodne uznávaného rámca, na ktorom sa podieľal aj Cambridge English Language Assessment (pôvodný názov ESOL), ktorý je súčasťou svetoznámej univerzity v meste Cambridge, ktorá má dlhú históriu. Na popis jazykových zručností Rámec sa používa šesť úrovní od A1 až po C2.

 • Je to ideálna skúška pre tých, ktorí chcú angličtinu využívať aj na študijné účely.

Aké výhody má FCE?

 • Certifikát FCE platí na celý život. Nemusíte skúšku znovu opakovať.
 • FCE je medzinárodný certifikát, ktorý je uznávaný na celom svete a je určený pre študijné a pracovné účely,
 • tisíce zamestnávateľov, univerzity a vládne inštitúcie oficiálne uznávajú FCE ako skúšku z anglického jazyka na vyššie pokročilej úrovni,
 • FCE Vás posunie k vyšším úrovniam skúšok, akými sú napríklad Certificate in Advanced English (CAE),

Od používateľov s úrovňou B2 sa očakáva:

 • schopnosť porozumieť podstate zložitých písomných častí rôznych článkov
 • schopnosť udržiavať konverzáciu o rôznorodých témach, vyjadriť svoj názor a logicky aj abstraktne argumentovať
 • schopnosť písať jasne a podrobne, vyjadriť svoj názor a vysvetliť výhody a nevýhody rozličných stanovísk
 • schopnosť porozumieť plynulému hovorenému prejavu najmä u rodených hovorcov /native speakrov/

Z čoho sa skladá skúška FCE?

FCE sa skladá z piatich hárkov:

 • Čítanie: 1 hodina - Vašou úlohou bude porozumieť úryvkom z umeleckej a odbornej literatúry, novín a časopisov.
 • Písomný prejav: 1 hod. 20 min. Vašou úlohou bude ukázať, že viete vytvoriť dve rôzne písomné práce ako napríklad poviedka, list, článok, reportáž, kritika alebo esej.
 • Používanie angličtiny: 45 minút Vyskúšame si Vašu schopnosť používať angličtinu a to pomocou úloh, ktoré nám ukážu, ako dobre ovládate gramatiku a slovnú zásobu.
 • Posluch: 40 minút Vašou úlohou bude ukázať schopnosť porozumieť širokej škále nahrávok vrátane spravodajských relácií, prejavov, príbehov, anekdot a verejných oznámení.
 • Ústny prejav: 14 minút Absolvujete skúšku spolu s iným kandidátom alebo v trojici a vyskúšame Vašu schopnosť samostatne sa podieľať na rozličných druhoch výmen informácií: so skúšajúcim a ostatnými kandidátmi.

Príprava na skúšku

 • Ako v prípade iných skúšok Cambridge English Language Assessment (pôvodný názov ESOL), aj v prípade tejto skúšky existuje široká škála možností prípravy od samoštúdia až po prípravu prostredníctvom individuálnych alebo skupinových kurzov.
 • Študenti ktorí uprednostňujú možnosť absolvovania prípravných individuálnych alebo skupinových kurzov, si môžu vybrať prípravný kurz z ponuky našej jazykovej školy Anglický Inštitút.
 • Na webovej stránke Cambridge English Language Assessment (www.cambridgeenglish.org) máte prístup k rozličným prípravným materiálom, ktoré obsahujú krátku príručku, informácie pre kandidátov a vzory skúšobných hárkov so zvukovými súbormi s materiálom na posluchovú časť skúšky.Môžu vám pomôcť pripraviť sa na skúšku FCE aj v prípade samoštúdia.
 • Mnoho vydavateľstiev ponúka širokú škálu kníh a iných pomôcok, ktoré Vám pomôžu pripraviť sa na skúšku FCE. Pre podrobnejšie informácie navštívte kníhkupectvá vo Vašom okolí prípadne vám radi pomôžeme zorientovať sa v knižných tituloch aj v našej jazykovej škole Anglický Inštitút.

Hodnotenie

 • Každá časť skúšky tvorí 20% z celkového počtu bodov.
 • Kandidáti si môžu pozrieť výsledky na https://cambridgeesol-results.org.
 • Existujú tri druhy známok s hodnotením Pass (absolvoval/a): A, B, C - kandidáti, ktorí dosiahnu tieto známky, dostanú certifikát. Kandidáti so známkou D alebo E nedostanú certifikát.
 • Ak máte otázky ohľadom výsledkov, skontaktujte sa s centrom, kde ste absolvovali skúšku.