FCE   STANDARD •  FCE STANDARD je prípravný úrovňový  kurz na Cambridge certifikát úrovne B2-Upper Intermediate, známy ako B2 First-FCE.  
 • Podmienkou zaradenia do kurzu je preukázanie vedomostnej úrovne B1 intermediate. 
 • Kurz je vyučovaný v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Učebná Literatúra:        Objective First, Cambridge edition, testy + doplňujúce materiály školy

 Skupinová výučba

 • Status:                 OTVORENÝ
 • Termín:                26.11.2019-12.03.2020
 • Prázdniny:  
 • 20.12.19-12.01.2019, 15.2.-23.02.2020 
 • Kurz:                    I. úrovňový kurz- príprava na certifikát 
 • Skupina:              4-6 študenti
 • Dni výučby:         Utorok-Štvrtok
 • Čas výučby:        18:30-20:00h
 • Počet hodín:       25 hodín (1h=90min.)
 • Intenzita:             2x90 min. týždenne
 • Dĺžka kurzu:        14 týždňov  
 • Cena:                 250,00€           Nie sme platci DPH.
 • Kurz sa otvára po naplnení minimálneho počtu 4 študentov.
 • Rozvrh a cena platí pre skupinovú výučbu.

          Prihláška do kurzu:    

 • Na zaradenie do kurzu je potrebné preukázať doplňujúce gramatické znalosti úrovne B1 intermediate-stredne pokročilý.
 • Testovanie jazykovej úrovne, poskytujeme pred začatím kurzu, prostredníctvom bezplatnej testovacej hodiny, ktorá sa uskutoční pred začiatkom kurzu.  
 • Učebnice sú v cene kurzu.
 • Prihlášku odporúčame vyplniť, ak ste dosiahli v online zaraďovacom teste minimálny počet 24 bodov.


 Individuálna výučba, dvojice  a firmy

 • Máte záujem o tento kurz ako individuálny, dvojica, alebo firma?
 • Vyberte si prihlášku -indviduálna výučba a dvojice.
 • Zvoľte si cenu kurzu v prihláške na základe mesačnej intenzity. 
 • Ak máte záujem o firemnú výučbu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku. 


                                      INFORMÁCIE O SKÚŠKE


FCE-First Cambridge Certificate

 • FCE je skúška určená pre každého, kto ovláda každodennú písanú a hovorenú angličtinu na vyššie pokročilej úrovni.
 • FCE predstavuje úroveň B2 spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR) - medzinárodne uznávaného rámca, na ktorom sa podieľal aj Cambridge English Language Assessment (pôvodný názov ESOL), ktorý je súčasťou svetoznámej univerzity v meste Cambridge, ktorá má dlhú históriu. Na popis jazykových zručností Rámec sa používa šesť úrovní od A1 až po C2.

 • Je to ideálna skúška pre tých, ktorí chcú angličtinu využívať aj na študijné účely.

Aké výhody má FCE?

 • Certifikát FCE platí na celý život. Nemusíte skúšku znovu opakovať.
 • FCE je medzinárodný certifikát, ktorý je uznávaný na celom svete a je určený pre študijné a pracovné účely,
 • tisíce zamestnávateľov, univerzity a vládne inštitúcie oficiálne uznávajú FCE ako skúšku z anglického jazyka na vyššie pokročilej úrovni,
 • FCE Vás posunie k vyšším úrovniam skúšok, akými sú napríklad Certificate in Advanced English (CAE),

Od používateľov s úrovňou B2 sa očakáva:

 • schopnosť porozumieť podstate zložitých písomných častí rôznych článkov
 • schopnosť udržiavať konverzáciu o rôznorodých témach, vyjadriť svoj názor a logicky aj abstraktne argumentovať
 • schopnosť písať jasne a podrobne, vyjadriť svoj názor a vysvetliť výhody a nevýhody rozličných stanovísk
 • schopnosť porozumieť plynulému hovorenému prejavu najmä u rodených hovorcov /native speakrov/

Z čoho sa skladá skúška FCE?

FCE sa skladá z piatich hárkov:

 • Čítanie: 1 hodina  
 • Vašou úlohou bude porozumieť úryvkom z umeleckej a odbornej literatúry, novín a časopisov.
 • Písomný prejav: 1 hod. 20 min. 
 • Vašou úlohou bude ukázať, že viete vytvoriť dve rôzne písomné práce ako napríklad poviedka, list, článok, reportáž, kritika alebo esej.
 • Používanie angličtiny: 45 minút 
 • Vyskúšame si Vašu schopnosť používať angličtinu a to pomocou úloh, ktoré nám ukážu, ako dobre ovládate gramatiku a slovnú zásobu.
 • Posluch: 40 minút 
 • Vašou úlohou bude ukázať schopnosť porozumieť širokej škále nahrávok vrátane spravodajských relácií, prejavov, príbehov, anekdot a verejných oznámení.
 • Ústny prejav: 14 minút  
 • Absolvujete skúšku spolu s iným kandidátom a vyskúšame Vašu schopnosť samostatne sa podieľať na rozličných druhoch výmen informácií: so skúšajúcim a ostatnými kandidátmi.

Príprava na skúšku

 • Ako v prípade iných skúšok Cambridge English Language Assessment (pôvodný názov ESOL), aj v prípade tejto skúšky existuje široká škála možností prípravy od samoštúdia až po prípravu prostredníctvom individuálnych alebo skupinových kurzov.
 • Študenti ktorí uprednostňujú možnosť absolvovania prípravných individuálnych alebo skupinových kurzov, si môžu vybrať prípravný kurz z ponuky našej jazykovej školy Anglický Inštitút.
 • Na webovej stránke Cambridge English Language Assessment (www.cambridgeenglish.org) máte prístup k rozličným prípravným materiálom, ktoré obsahujú krátku príručku, informácie pre kandidátov a vzory skúšobných hárkov so zvukovými súbormi s materiálom na posluchovú časť skúšky. Môžu vám pomôcť pripraviť sa na skúšku FCE aj v prípade doplňujúceho samoštúdia.
 • Mnoho vydavateľstiev ponúka širokú škálu kníh a iných pomôcok, ktoré Vám pomôžu pripraviť sa na skúšku FCE. Pre podrobnejšie informácie navštívte kníhkupectvá vo Vašom okolí prípadne vám radi pomôžeme zorientovať sa v knižných tituloch aj v našej jazykovej škole Anglický Inštitút.

Hodnotenie

 • Každá časť skúšky tvorí 20% z celkového počtu bodov.
 • Kandidáti si môžu pozrieť výsledky na https://cambridgeesol-results.org.
 • Existujú tri druhy známok s hodnotením Pass (absolvoval/a): A, B, C - kandidáti, ktorí dosiahnu tieto známky, dostanú certifikát. Kandidáti so známkou D alebo E nedostanú certifikát.
 • Ak máte otázky ohľadom výsledkov, skontaktujte sa s centrom, kde ste absolvovali skúšku.