CERTIFIKÁT POTVRDENIA  O UKONČENÍ KURZU

  • Po absolvovaní jazykového kurzu pre všetky kategórie a úrovne vystavujeme každému šudentovi  tzv. THE COURSE ACCOMPLISHMENT CERTIFICATE, certifikát potvrdenia o ukončení záverečného kurzu- celej úrovne.   * (Ukážka dole, certifikát ukončenia kurzu-firemná výučba)  


  • Certifikovaným potvrdením o ukončení kurzu-celej úrovne, oficiálne potvrdzujeme, že študent úspešne absolvoval danú úroveň, na základe preukázaných jazykových vedomostí v testoch. 
  • Študent úspešne ukončil jazykový kurz príslušnej kategórie a úrovne, na základe  študijných výsledkov dosiahnutých v testoch v troch stupňoch hodnotenia- 1 výborný, 2, veľmi dobrý, 3-dobrý. 

  • Po úspešnom absolvovaní úrovňových kurzov, resp. záverečného úrovňového kurzu, študent disponuje jazykovými vedomosťami dosiahnutej celej úrovne v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).