CERTIFIKÁT POTVRDENIA  O UKONČENÍ KURZU

  • Po absolvovaní jazykového kurzu pre všetky kategórie a úrovne vystavujeme každému šudentovi  tzv. THE COURSE ACCOMPLISHMENT CERTIFICATE, certifikát potvrdenia o ukončení kurzu.   * (Ukážka dole, certifikát ukončenia kurzu-firemná výučba)  


  • Certifikovaným potvrdením o ukončení kurzu, oficiálne potvrdzujeme účasť študenta v danom jazykovom kurze. 
  • Študent úspešne ukončil jazykový kurz príslušnej kategórie a úrovne, na základe  študijných výsledkov dosiahnutých v testoch. 

  • Po úspešnom absolvovaní úrovňového kurzu disponuje študent jazykovými vedomosťami dosiahnutej úrovne v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).