CERTIFIKÁT UKONČENIA KURZU

  • Po absolvovaní jazykového kurzu pre všetky kategórie a úrovne vystavujeme každému šudentovi  tzv. THE LEVEL ACCOMPLISHMENT CERTIFICATE, certifikát potvrdenia o ukončení kurzu.   * (Ukážka dole, certifikát ukončenia kurzu-firemná výučba)  


  • Certifikovaným potvrdením o ukončení kurzu, oficiálne potvrdzujeme účasť študenta v danom jazykovom kurze. 
  • Študent úspešne ukončil jazykový kurz príslušnej kategórie a úrovne, na základe  študijných výsledkov dosiahnutých v testoch. 

  • Po úspešnom absolvovaní úrovňového kurzu disponuje študent jazykovými vedomosťami dosiahnutej úrovne v súlade so všeobecnými platnými princípmi pre Spoločný Európsky Referenčný Rámec pre Jazyky -SERR (Common European Framework of Reference for Languages).  


  • Po úspešnom absolvovaní kurzu zameraného na prípravu na certifikáty, má študent možnosť, na základe certifikovaného potvrdenia vydaného našim inštitútom, si uplatniť 50% zľavu z poplatku za skúšku na Cambridge certifikát.

  • Študentovi ktorý sa preukáže získaným originálom Cambridge certifikátu, náš inštitút preplatí polovicu zo sumy poplatku za vykonanú skúšku, v zmysle interných pravidiel a podmienok, s ktorými bude študent oboznámený.